+381 (0)11 244 7321 | office@kaba.rs | Adresa i kontakt | Kako do nas (mapa)
 

Komunikacija


Najvažnija funkcija evidencije radnog vremena, kontrole pristupa i prikupljanja podataka iz proizvodnje je obrada prikupljenih podataka.
Za ovu potrebu, Kaba nudi različita rešenja i proizvode za komunikaciju između terminala i aplikativnog softvera.

Hardverska komponenta, kao što je Beta 1600, omogućava vam da integrišete jedan ili više terminala u jednu računarsku mrežu za dalju obradu.
Komunikacioni program B-COMM Java, koji je nezavisan od operativnog sistema i računarske platforme, prenosi podatke između aplikativnog softvera i terminala za prikupljanje podataka. Konfigurišu se prema vašim individualnim zahtevima i uklapaju u vaše računarsko okruženje. B-COMM Java se integriše u odgovarajući aplikativni program partnera i garantuje razmenu podataka između terminala i sistema za obradu.


 
  2

B-COMM Java 


Naš moćan komunikacioni program B-COMM Java je dizajniran
za komunikaciju između aplikativnog programa i terminala.
Raspoloživ je za razne operativne sisteme i sve mrežne tehnologije.


Posebno razvijen komunikacioni program B-COMM ERP 4.0 za

koriščenje sa SAP ERP obezbeđuje komunikaciju sa SAP R/3.
Rešenja i za ostale ERP sisteme takođe postoje.
Potražite informacije na B-COMM Java

 

B-COMM Java je od sada dostupan i na Srpskom jeziku.

 
  2

 

Ethernet adapter BETA 1600/2

Za prenos podataka od terminala preko mreže do kompjutera i aplikativnog programa, potreban je dobro osmišljen sistem hardvera i softvera.
Ovo kombinuje vaše individualne zahteve i metode sa postojećim kompjuterskim okruženjem.
Kaba terminali se mogu isporučiti sa interfejsima za sve postojeće mreže, t.j. Ethernet i RS485 (Partyline).

 

Da bi povezali terminale sa RS485 interfejsom na Ethernet,
koristite Ethernet adapter BETA 1600/2 (do 16 terminala).