+381 (0)11 244 7321 | office@kaba.rs | Adresa i kontakt | Kako do nas (mapa)
 

Prikupljanje podataka iz proizvodnje


Prikupljanje podataka iz proizvodnje (Shop Floor Data Collection - SFDC) obezbeđuje ažurne podatke iz procesa proizvodnje unutar kompanije. Personalni podaci, podaci o radu, kapacitetu mašina, podaci iz skladišta, kvalitetu, i podaci o održavanju, se preuzimaju u Kaba Benzing SFDC/MDC (Machine Data Collection) terminal i prenose u SFDC ili ERP sistem. U cilju dobijanja idealnog rešenja za vaše zahteve, na raspolaganju su vam razni drugi uređaji za prikupljanje podataka.


  Prikupljanje podataka iz proizvodnje - serija B-Net
 

B-Net 95 20

 

Sa svojom funkcionalnošču, jednostavnim rukovanjem, i privlačnim dizajnom, B-Net 95 20 je idealan uređaj za vaš početak i ulazak u proces prikupljanje podataka. Odnos kvaliteta i cene čini ga privlačnim i kao terminal i kao radnu stanicu.
Šest funkcionalnih tastera, sa mogućnošću dodavanja nalepnica, gde se sa njihovim obeležavanjem, pokrivaju standardne operacije - kao što su ulaz, izlaz , radni nalozi, prekidi i zastoji.


   
  2

B-Net 95 40

B-Net 95 40 Terminal sa B-Client PDC3 pruža sve bitne i stvarne podatke o stanju i procesima u kompaniji. Ovo je standardni terminal koji obuhvata sve zahteve prikupljanja podataka iz proizvodnje. B-Net 95 40 ima širok grafički ekran, što omogućava lako čitanje informacija i podataka. Terminal se lako integriše u IT okruženje, prilagođen je zahtevima i procesima prikupljanja podataka, i moguće ga je programirati i prema individualnim zahtevima.
B-Net 95 40 zadovoljava najkompleksnije zahteve korisnika.

 

     
  3

B-Net 95 60

 

B-Net 95 60 sa B-Client PDC4 je univerzalni terminal, prilagođen za sve
zahteve prikupljanja podataka iz proizvodnje. Obezbeđuje sve potrebne i
ažurne podatke iz kompanije za svakodnevne odluke rukovođenja.
Na raspolaganju su vam dvadeset funkcionalnih i šest specijalnih tastera
za definisanje unosa potrebnih podataka. Posebni zahtevi se mogu
elegantno rešiti i dopuniti sa integrisanim programskim jezikom AVISO.

 

 

     
  3

 

B-Net 95 80

B-Net 95 80 je multifunkcionalni terminal, i sa ovim terminalom, Kaba postavlja nove standarde u oblastima:
- Prikupljanje podataka iz proizvodnje
- Evidencija radnog vremena
- Kiosk
- Informacije
- Radni procesi
- Podaci iz kafeterije
- Portal
- Surfovanje internetom
Optimizirajte svoje procese, dajte vašim radnicima više informacija i kreirajte više transparentnosti uvođenjem multifunkcionalnog terminala.
Ovo proširuje vaše granice konkurentnosti i pomaže vam da održite korak u današnjem tržištu - koje se brzo menja.

 

   
 
  Evidencija radnog vremena – registracija mobilnog vremena i učinka       
  3

B-Net mobile HR

 

Kompanije sa zaposlenima na terenu, traže vrlo visok nivo fleksibilnosti, pouzdanosti i transparentnosti za efikasno manipulisanje i upravljanje mobilnim polsovnim procesima.
Sa B-Net mobile HR, Kaba je razvila rešenje za mobilno prikupljanje podataka o vremenu i učinku, koji u potpunosti pokriva ove zahteve.
Vođenje evidencije radnog preko mobilnog telefona, BlackBerry® uređaja, ili sa PDA, svaka registracija se može tačno evidentirati - gde i kada je izvršena. Ovo rešenje je kompatibilno sa svim sistemima za evidenciju radnog vremena, a koji su podržani i sa našim terminalima za evidenciju radnog vremena. Zato on i može jednostavno da se integriše u nove ili postojeće sisteme.


     
 
Prikupljanje podataka iz proizvodnje – serija Bedanet
     
  3

Periferije - Bedanet 90 80

 

Sa Bedanet 90 80 Kaba uvodi univerzalno primenjiv i multifunkcionalni
”ulaz/izlaz” moduo (I/O moduo), koji je posebno pogodan za prikupljanje
podataka iz mašina.
Bedanet 90 80 je posebno razvijen urđaj za rad sa podacima iz proizvodnje - definisanje vremena aktiviranja, vremena ciklusa, brojanje
komada, i njihov prenos u viši sistem za dalju obradu.
Moduo 90 80 je opremljen sa standardnim programom koja čita prikupljene podatke sa mašina i koja prenosi te podatke u aplikaciju kao slogove podataka.
Individualni i dodatni zahtevi se mogu programirati u Basic-u.